Direct contact? Bel: +31(0)85 53 62 600

Home > Service > Managed Werkplek > Managed Werkplek 'Zilver'

Managed Werkplek 'Zilver'

De werkplek ‘Zilver’ dienst vult de dienst ‘Brons” (basis Security) aan met en ‘Proactief monitoren’ en ‘Regulier onderhoud’.

Proactief monitoren

Connexy monitort de gezondheid van uw werkplek en identificeert problemen die impact hebben op de prestaties van de werkplek. De geïdentificeerde problemen worden bekend gemaakt bij de opdrachtgever, opdrachtgever heeft de keuze de herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren of deze op basis van nacalculatie door Connexy te laten uitvoeren.

In de monitoring tool van Connexy kunnen in totaal meer dan honderd onderdelen worden opgenomen. Onderstaande tabel geeft een aantal voorbeelden weer van onderdelen die gemonitord worden;

Gemonitord onderdeel* Waarschuwing Foutmelding
Schijfruimte 85% - 95% 95% - 100%
Patch Status 1 – 4 missende kritische patches 5+ missende kritische patches

*De mogelijkheid tot monitoring is afhankelijk van de gebruikte apparatuur.

Regulier onderhoud

Er kunnen drie soorten onderhoud worden onderscheiden; preventief onderhoud, correctief onderhoud en functioneel onderhoud. Tijdens het zogenoemde regulier onderhoud worden deze drie soorten uitgevoerd op vooraf vastgestelde momenten. Regulier onderhoud is nodig om de werking van de werkplekken in stand te houden en/of te actualiseren. Het onderhoud bestaat uit;

 • Schijf defragmentatie;
 • Verwijderen van Temp Files;
 • ChkDsk;
 • Tijdsynchronisatie;
 • Local Admin Password;
 • Opschonen van Windows Update cache;
 • Back-up van het register;
 • Creëren ‘Herstel punt’;
 • Controle UAC-status;
 • Starten Clean Manager;
 • In- of uitschakelen Windows Firewall.

Connexy voert op dagelijkse basis regulier onderhoud uit.

Contact opnemen