Direct contact? Bel: +31(0)85 53 62 600

Home > Service > Managed Server > Managed Server 'Zilver'

Managed Server 'Zilver'

De Managed Server dienst, ‘Zilver’ bevat de volgende componenten;

 • Geavanceerde prestatie monitoring;
 • Regulier onderhoud;
 • Onderhoud Microsoftserver applicaties;
 • Licentie en middelen beheer;
 • Managed Antivirus.

Geavanceerde prestatie monitoring

Connexy monitort de gezondheid van uw servers en identificeert problemen die impact hebben op de prestaties van de server. De geïdentificeerde problemen worden bekend gemaakt bij de opdrachtgever, opdrachtgever heeft de keuze de herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren of deze op basis van nacalculatie door Connexy te laten uitvoeren.

In de prestatie monitoring van Connexy kunnen in totaal meer dan honderd onderdelen worden opgenomen. Onderstaande tabel geeft een aantal voorbeelden weer van onderdelen die gemonitord worden;

Gemonitord onderdeel* Waarschuwing Foutmelding
CPU verbruik 80% - 90% 90% - 100%
Geheugen verbruik 80% - 90% 90% - 100%
Schijfruimte 85% - 95% 95% - 100%
Patch status 1 – 4 missende kritische patches 5+ missende kritische patches
Fan status n.v.t. Verminderde werking
Kritische processen n.v.t. Niet draaiend

*De mogelijkheid tot monitoring is afhankelijk van de gebruikte apparatuur.

24/7 monitoring: In onze dienstverlening wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week uw apparatuur gemonitord. Calamiteiten, onderbrekingen en andere (ver-)storingen zullen bij constatering zo spoedig mogelijk op kantoortijden in behandeling worden genomen.

Kantoortijden: uren tussen 08:00 - 18:00 met uitzondering van weekenden en algemeen erkende feestdagen.

Regulier onderhoud

Er kunnen drie soorten onderhoud worden onderscheiden; preventief onderhoud, correctief onderhoud en functioneel onderhoud. Tijdens het zogenoemde regulier onderhoud worden deze drie soorten uitgevoerd op vooraf vastgestelde momenten. Regulier onderhoud is nodig om de werking van de servers in stand te houden en/of te actualiseren. Het onderhoud bestaat uit;

 • Beschikbaarheidstest van gedeelde mappen;
 • Disk clean-up;
 • Opschonen van Windows Update cache;
 • Tijdssynchronisatie met de Domain Controller;
 • Controle op gezondheid van fysieke servers;
 • Controle van de Windows Event log;
 • Legen RDP client historie;
 • Maandelijkse patching & jaarlijkse controle op architectuur en (beheer)documentatie.

Connexy voert op dagelijkse basis regulier onderhoud uit.

Monitoring en onderhoud Microsoftserver applicaties

Connexy voert regulier onderhoud uit aan een aantal kritische Microsoftserver applicaties, hieronder vallen:

 • MS SQL;
 • Exchange;
 • Directory Services.

MS SQL

 • Status controle SQL instance;
 • Status controle SQL-services;
 • Controle op connectiviteit status;
 • Valideren storage capaciteit van database data op de disks;
 • Controle SQL-logs;
 • Controle op de uitvoering geplande taken;
 • Controle op grootte en groei instellingen;
 • Opschonen (transaction) logs;
 • Performance monitoring;
 • Controle op SQL ‘wacht statistieken’;
 • Capaciteit management;
 • Eens per kwartaal uitvoeren van MS SQL patches en updates;
 • Jaarlijkse controle op het onderhoudsplan.

Exchange

 • Verificatie van publieke folder replicatie;
 • E-mail RBL-checks (controle aanwezigheid van publiek IP-adres op RBL lijsten);
 • Beschikbaarheidscontrole op Exchange servers en Mailbox databases;
 • Controle op Database Availability Group;
 • Controle op Exchange connectoren;
 • Controle van de event logs;
 • Controle berichten queues;
 • Database onderhoud;
 • Status controle op IIS-websites en application pools;
 • Mailbox quota management;
 • Capaciteit management;
 • Eens per kwartaal uitvoeren van Exchange patches en updates.

Directory Services

 • Controle en uitschakelen inactieve AD-objecten (accounts);
 • Controle ADDS;
 • Controle op replicatie en fouten;
 • Controle DHCP-scopes en leases;
 • Controle van DNS;
 • Controle DFS;
 • Controle NTP;
 • Elke kwartaal een review op AD-configuratie en opschoning;
 • Elke kwartaal een review van GPO-configuratie en opschoning;
 • Elk kwartaal een review op DHCP en DNS-configuratie.

Licentie en middelenbeheer

Elk kwartaal voert Connexy een audit uit op gebruikte Microsoftsoftware licenties en hardware. Over deze audit volgt een rapport met daarin de huidige status, wijzigingen en potentiele overschrijdingen. De volgende rapporten worden aangeleverd bij de klant

 • Managementsamenvatting;
 • Hardware rapport;
 • Microsoftsoftware licentie rapport.

Managed Antivirus

Met de geïntegreerde anti-virusoplossing worden de Managed servers actief bewaakt, beheerd en bijgewerkt, zodat uw bedrijf wordt beschermd tegen virus uitbraken.

De Managed Antivirus bevat onderstaande services:

 • Status & bedreiging monitoring;
 • Geplande scans;
 • Signature updates;
 • Software updates;
 • Quarterly Status & Threat reporting.

En biedt de volgende functionaliteiten:

 • Antivirus;
 • Anti-malware;
 • Anti-Phishing;
 • Behavioral Analysis + Intrusion Detection System;

Let op, het handmatig verwijderen van malware/ virusinfectie is niet inbegrepen en wordt gefactureerd tegen nacalculatie.

Contact opnemen