Direct contact? Bel: +31(0)85 53 62 600

Home > Service > Managed Netwerk > Managed Netwerk 'Zilver'

Managed Netwerk 'Zilver'

De Managed Netwerkdienst, ‘Zilver’ bevat de volgende componenten;

  • Core prestatie monitoring;
  • Security patching;
  • Regulier onderhoud.

Core prestatie monitoring

Connexy monitort de gezondheid van uw netwerk en identificeert problemen, welke impact hebben op de prestaties van de netwerkcomponenten. De geïndiceerde problemen worden bekend gemaakt bij de opdrachtgever, opdrachtgever heeft de keuze de herstelwerkzaamheden zelf uit te voeren of deze op basis van nacalculatie door Connexy te laten uitvoeren.

In de prestatie monitoring van Connexy kunnen in totaal meer dan honderd onderdelen worden opgenomen. Onderstaande tabel geeft een aantal voorbeelden weer van onderdelen die gemonitord worden;

Gemonitord onderdeel* Waarschuwing Foutmelding
CPU verbruik 80% - 90% 91% - 100%
Geheugen verbruik 80% - 90% 91% - 100%
Syslog 96% - 98% 99% - 100%
Connectiviteit n.v.t. Gefaald
Fan status n.v.t. Verminderde werking
Kritische processen n.v.t. Niet draaiend
VPN-status n.v.t. Niet up
Wireless Access Point n.v.t. Gefaald

*De mogelijkheid tot monitoring is afhankelijk van de gebruikte apparatuur.

24/7 monitoring: In onze dienstverlening wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week uw apparatuur gemonitord. Calamiteiten, onderbrekingen en andere (ver-)storingen zullen bij constatering zo spoedig mogelijk op kantoortijden in behandeling worden genomen.

Kantoortijden: uren tussen 08:00 - 18:00 met uitzondering van weekenden en algemeen erkende feestdagen.

Security Patching

Wanneer een fabrikant van de netwerkapparatuur een (kritische) security patch uitbrengt om een beveiligingslek te dichten, dan wordt deze volgens een vaste procedure behandeld. Connexy definieert niet alleen vaste patch cyclus in het patch managementproces, maar ook een procesgang om met spoed met security patches te behandelen. Hierbij vergelijken we de gerapporteerde kwetsbaarheid met de inventaris van de omgeving, kwalificeren we het risico en bepalen we het patchmoment (rekening houdend met verstoring uptime en productie).

Regulier onderhoud

Er kunnen drie soorten onderhoud worden onderscheiden; preventief onderhoud, correctief onderhoud en functioneel onderhoud. Tijdens het zogenoemde regulier onderhoud worden deze drie soorten uitgevoerd op vooraf vastgestelde momenten. Regulier onderhoud is nodig om de werking van het netwerkcomponent in stand te houden en/of te actualiseren. Het onderhoud bestaat uit;

  • Installeren van updates en/of patches;
  • Her-configuratie en optimalisatie van de netwerkcomponenten;
  • Back-up van de configuratie.

Standaard voert Connexy één keer per maand regulier onderhoud uit, dit doen wij buiten kantoortijden.

Contact opnemen