Direct contact? Bel: +31(0)85 53 62 600

Home > Blog > Corona: het hoe en wat van succesvol thuiswerken

Corona: het hoe en wat van succesvol thuiswerken

Beste werkgever, ondernemer,

Het zijn bizarre tijden die we met elkaar meemaken. Daar zijn we het allemaal over eens.

We staan voor een uitdaging

Als werkgever brengt het corona-virus een hoop uitdagingen met zich mee. Naast al de financiële consequenties, moeten er creatieve oplossingen worden gevonden om het werk zoveel mogelijk door te laten gaan. De social media staat er vol mee, de politiek roept er toe op.

Ook bij IJsselvliet zien we dit in en buiten ons netwerk al gebeuren. Onverwachte samenwerkingsverbanden, originele mogelijkheden om elkaar zo persoonlijk mogelijk te spreken, aanbieden van webinars in plaats van real-life trainingen, elkaar juist nu de handel gunnen. Mooi toch?

Werkgevers aan zet

De omgang met medewerkers vraagt van werkgevers een andere, creatieve aanpak. Wij merken daarbij dat thuiswerken nog niet bij alle bedrijven gewoon is, of dat er vragen ontstaan omdat werken op afstand nu exponentieel toeneemt. Daarnaast worden ook de grenzen van thuis werken opgerekt: we gaan op zoek naar mogelijkheden die er eerder niet leken te zijn. Het kan best spannend zijn om medewerkers op afstand te laten werken. Hoe bepaal je welke werkzaamheden vanuit huis kunnen worden verricht, hoe regel je dat in? Hoe kun je op afstand werkzaamheden monitoren en medewerkers aansturen? Hoe stel je vast welke hoeveelheid werkzaamheden redelijk zijn, nu medewerkers ook extra inspanning moeten leveren om thuis de boel draaiende te houden (zoals voor de kinderen zorgen, thuisonderwijs faciliteren)? En hoe doe je dat zo praktisch mogelijk, nu er weinig tijd is hier gedegen over na te denken?

Tips voor werkgevers

Hoe kunt u in deze tijden als werkgever goed omgaan met uw personeel? Wij hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet om optimaal van elkaars vaardigheden gebruik te kunnen maken.

1.Wees creatief
Niet alle werkzaamheden lenen zich even makkelijk voor thuiswerken. Ga hier vindingrijk mee om. Iedere organisatie heeft wel klussen liggen die op de lange baan worden geschoven omdat de dagelijkse business voorrang krijgt. Een voorbeeld? Schoon bijvoorbeeld het klantenbestand, de server of mail op. Pak een project op dat eerder geen prioriteit kreeg. Brainstorm over een nieuwe propositie, stel doelen op. Haak juist in op het corona-virus. Is er iets wat
medewerkers juist nu – vanaf hun thuiswerkplek – kunnen betekenen voor uw klanten? Zet scholing in, lees bij over trends en ontwikkelingen in uw branche of onderzoeken op uw vakgebied.

Laat medewerkers hier vooral ook zelf over meedenken.

2. Houd contact met elkaar
Bel, mail, app of spreek elkaar via andere methoden. Er zijn voldoende mogelijkheden om digitaal zo persoonlijk mogelijk contact te onderhouden. Denk aan Skype, videobellen of conference calls. Of wellicht heeft u al een platform of een digitale workspace, waar u meer gebruik van kunt maken dan voorheen.

3. Maak goede afspraken
Een van de redenen waarom thuiswerken niet altijd als positief wordt beleefd door zowel werkgever als werknemer, is omdat verwachtingen over en weer niet altijd duidelijk zijn.

Wilt u thuiswerken stimuleren, dan is het in de eerste plaats belangrijk dat er voor uw medewerkers kraakhelder is wat er van hem/haar wordt verwacht en wat zij van u kunnen verwachten. Natuurlijk kunt u als werkgever niet specifiek monitoren hoeveel tijd er aan het werk wordt besteed. Maak daarom concrete afspraken over kaders en resultaten. Het idee hiervan is dat u als werkgever ook (meer) kunt loslaten doordat u de verantwoordelijkheid met uw medewerker deelt. Outputgericht werken noemen we dat.

Succesvol outputgericht werken heeft een aantal voorwaarden. Het belangrijkst is dat het in goed overleg met de medewerker tot stand komt: zo is er commitment en zijn verwachtingen over en weer uitgesproken. Daarnaast is het belangrijk dat resultaten concreet en meetbaar worden gemaakt en dat ze realistisch zijn (SMART). De kaders waarbinnen de resultaten gehaald moeten worden, moeten helder en besproken zijn. U als werkgever kunt ervoor zorgen dat er een goede balans is tussen vrijheid en verantwoordelijkheid.

4. Geef vertrouwen
Aansluitend bij bovenstaande: geef medewerkers vertrouwen. Onderzoeken naar leiderschap in crisissituaties laten zien dat leidinggevenden in crises directiever worden richting hun medewerkers. Ze hebben de neiging strakker te sturen, nemen zelf beslissingen en oefenen meer controle uit. Een niet geheel onlogische reactie. Maar, op de lange termijn heeft dit een contraproductief effect omdat het medewerkers afremt in het zoeken naar nieuwe en innovatieve oplossingen. En juist die oplossingen zijn zo hard nodig voor de continuïteit van de onderneming, zeker in deze tijden!

Ons advies

Is het als ondernemer, werkgever ook aan u om nu in korte tijd heldere kaders op te stellen zodat u de medewerkers op afstand (beter) aan kunt sturen? Zeker onder tijdsdruk, in deze andere omstandigheden, kan dat een uitdaging zijn.

Hoe wij vanuit IJsselvliet concreet ons steentje kunnen bijdragen? Wij bieden u graag een kosteloos adviesgesprek aan om over thuiswerken en/of outputgericht sturen te brainstormen. Hoe geeft u dit actuele thema handen en voeten? Uiteraard is het mogelijk dit gesprek op afstand te voeren. Denk aan de telefoon, Skype, Teams, videobellen of een andere optie die uw voorkeur heeft.

Tot slot, gehoor gevend aan de oproep die onze premier gisteravond deed. Geef elkaar steun in deze tijden. Let op elkaar, maak er het beste van en blijf gezond!